Right2B Forum

Right2B Forum jest projektem ELSA Poland, który porusza tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Patronem merytorycznym projektu jest Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu.

Celem wydarzenia jest stworzenie ogólnopolskiej platformy do dyskusji pomiędzy młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy
na temat poszanowania praw człowieka w biznesie.

Pierwszy dzień projektu rozpoczyna panel otwierający, który dotyczy przewodniego tematu edycji projektu. Drugi dzień ma formę warsztatową.
Zespoły studentów spośród członków ELSA Poland pracują na podstawie przygotowanego case study nad rekomendacjami działań, jakie abstrakcyjna firma X powinna podjąć, by ograniczyć ryzyko wystąpienia jej negatywnego wpływu na wybrane prawa człowieka pod okiem mentorów.
Oprócz tego w zakresie głównego tematu odbywają się wydarzenia towarzyszące (tzw. side events) z podmiotami, które współpracują przy projekcie.

Więcej o projekcie: https://right2b.elsa.org.pl/.

Image
Koordynator Projektu
Katarzyna Kiczorowska
Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji ELSA Poland

Sponsor Strategiczny

Partner Główny

Partner Główny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Partner

Partner

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Sponsor Strategiczny

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Partner Edukacyjny

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Patron Programu Praw Człowieka

Slider
© 2024 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.