Opinia do propozycji wprowadzenia aplikacji akademickiej

Prezentujemy pierwszą opinię Komitetu Prawnego ELSA Poland* dotyczącą propozycji wprowadzenia aplikacji akademickiej. W opinii staramy się ukazać wiele aspektów, które mogą okazać się problematyczne, między innymi ten studencki i jak ewentualne utworzenie nowej aplikacji wpłynęłoby na kulturę akademicką.

Całość opinii znajdziecie Państwo pod adresem: Oświadczenie ELSA Poland ws. aplikacji akademickiej

* Komitet Prawny jest jednostką Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland powołaną do monitorowania i analizowania zmian prawnych i społecznych istotnych z perspektywy statutowej działalności Stowarzyszenia oraz do popularyzowania wiedzy o prawie. Wyniki pracy Komitetu Prawnego służą za podstawę dla stanowisk, które ELSA Poland zabiera w debacie publicznej. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland jest niepolitycznym, niezarobkowym i niezależnym stowarzyszeniem zrzeszającym studentów i absolwentów wydziałów prawa i administracji. Działalność na rzecz społeczeństwa i promowanie postaw obywatelskich to cele statutowe ELSA Poland, dlatego uważamy za swój obowiązek angażowanie się i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych bezpośrednio z naszą działalnością bądź wyznawanymi przez nas wartościami.

Sponsor Strategiczny

Partner Główny

Partner Główny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Partner

Partner

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Sponsor Strategiczny

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Partner Edukacyjny

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Patron Programu Praw Człowieka

Slider
© 2024 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.