Projekty

Badanie „Studenci prawa w Polsce” 2019 – Poznaj głos studentów prawa!

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland po raz kolejny przeprowadziło badanie „Studenci prawa w Polsce”. Jest to największy w kraju projekt badający opinię młodych adeptów prawa na tematy związane edukacją prawniczą, szkolnictwem i praktykami oraz rynkiem prawniczym.

Od kilkunastu lat ELSA jest świadkiem i uczestnikiem przemian jakie zachodziły nie tylko na wydziałach prawa w Polsce, ale również na rynku prawniczym. Stowarzyszenie, będąc istotnym głosem studentów prawa, bada ich oczekiwania i kierunki rozwoju w celu realizacji celów statutowych, służeniu społeczności studenckiej i wpływaniu na korzystne zmiany w sferach będących obiektem zainteresowania studentów.

Badanie co roku obejmuje pytania z segmentów takich jak: jakość kształcenia, aplikacja i zawody prawnicze, praktyki oraz ocena rynku prawniczego. Ankietowani proszeni są o ocenę poszczególnych aspektów na ich wydziale, jak dostęp do pomocy naukowych, czy działalność pozanaukowa. Wśród pytań pojawia się także prośba o wskazanie, czego ankietowany oczekuje po odbyciu praktyk oraz jakie są najważniejsze problemy studentów na rynku pracy. W tym roku zebrano odpowiedzi od 1312 osób z ponad 17 miast w całej Polsce.

Studenci czują potrzebę praktykowania ze względu na styl kształcenia oferowany przez uczelnie. Ankietowani w 5-stopniowej skali jakość nauczania wiedzy praktycznej ocenili na 2,59. W pytaniu oprócz wiedzy praktycznej, zawarto prośbę o ocenę wiedzy teoretycznej i wiedzy specjalistycznej i te wypadły znacznie lepiej. Odpowiednio otrzymując zbiorcza ocenę 3,85 i 2,94.

Studenci prawa wiedzą jak istotne jest zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz dodatkowych kwalifikacji już na etapie studiów. Większość ankietowanych planuje po studiach karierę prawniczą, a aż 71% chce podejść do egzaminu na aplikacje. Wśród najpopularniejszych aplikacji są: radcowska, adwokacka, prokuratorska oraz sędziowska. Po raz kolejny najwięcej osób chce w przyszłości wykonywać zawód radcy prawnego.

Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie maksymalnie 3 najważniejszych dla nich czynników, którymi kierują się przy wyborze praktyk. Na pierwszym miejscu studenci wskazali odpłatność praktyk i wysokość wynagrodzenia. Jest to istotny czynnik dla 56% ankietowanych. Biorąc pod uwagę, że aż 86% spośród tych, którzy już mają doświadczenie zawodowe, nie otrzymywało wynagrodzenia lub było ono niższe niż minimalna stawka godzinowa, można wskazać to jako problem, który pojawia się od lat, i z którym studenci nie chcą się zgodzić. Na drugim miejscu, jako istotny czynnik dla 49% ankietowanych pojawia się elastyczny grafik. Natomiast, na trzecim miejscu wskazanym przez 44% ankietowanych jest atmosfera pracy. Odpowiedzi udzielane przez studentów na to pytanie mogą podkreślać to, że nasze pokolenie już na etapie studiów, podejmując dodatkową działalność zawodową, rozumie jak istotny jest work life balance i jak negatywnie może wpłynąć na człowieka przebywanie w środowisku, w którym nie jest doceniany.

Wśród najpopularniejszych kancelarii prawniczych w top 3 uplasowały się odpowiednio: Deloitte Legal, EY Law oraz PWC Leal. Natomiast wśród najbardziej pożądanych pracodawców w kancelariach prawniczych studenci wybrali: Deloitte Legal, EY Law oraz CMS.

Przeczytaj cały raport: Raport – Badanie Studenci prawa w Polsce 2019

Sponsor Strategiczny

Partner Główny

Partner Główny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Partner

Partner

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Sponsor Strategiczny

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Partner Edukacyjny

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Patron Programu Praw Człowieka

Slider
© 2024 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.