Aktualności

Prokuratoria Generalna nowym Partnerem Naukowym ELSA Poland

Z ogromną dumą chcemy poinformować, iż nowym Partnerem Naukowym ELSA Poland została Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, to jedyna tego typu profesjonalna, unikatowa ,,kancelaria prawna” reprezentująca Skarb Państwa i państwowe osoby prawne, która zapewnia najwyższą jakość wykonywanej obsługi prawnej. Prokuratoria zajmuje się prowadzeniem najważniejszych spraw cywilnych, w tym gospodarczych z udziałem Skarbu Państwa oraz doradztwem prawnym na rzecz podmiotów publicznych. Do jej głównych zadań należy prowadzenie spraw cywilnych dla Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, sporządzanie opinii prawnych dla tych podmiotów, reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach międzynarodowych, udział w negocjacjach i mediacjach prowadzonych przez podmioty publiczne oraz wyrażanie stanowisk prawnych w najważniejszych sprawach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym. Przy Prokuratorii Generalnej działa niezależny Sąd Polubowny, właściwy w sprawach sporów z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych i spółek kapitałowych z udziałem tych podmiotów.

🤝 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej została również Partnerem Głównym konkursu Mistrzowie Mediacji 2020 oraz Partnerem tegorocznego wydania Magazynu Studenckiego “INDEX”, który będzie na Was czekał po powrocie na Uniwersytety a już niebawem będziecie mogli przeczytać go online!

Dziękujemy za zaufanie i liczymy na owocną współpracę!

 

Sponsor Strategiczny

Partner Główny

Partner Główny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Partner

Partner

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Sponsor Strategiczny

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Partner Edukacyjny

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Patron Programu Praw Człowieka

Slider
© 2024 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.