Aktualności

Dobra Praktyka | Kampania Społeczna

Jako ELSA Poland uważamy,  że wszystkie praktyki zawodowe i staże, podejmowane przez studentów (niezależnie od studiowanego kierunku), powinny być godziwie płatne – przynajmniej na poziomie wynagrodzenia minimalnego. Podobnie powinien być uregulowany standard poziomu merytorycznego praktyk, żeby zapewnić studentom możliwość przystosowania do zawodu. Dlatego właśnie ruszyła Kampania #DobraPraktyka, którą kierujemy do każdego. 


Kwestia braku lub symbolicznego wynagrodzenia za praktyki studenckie bez wątpienia stała się poważnym problemem społecznym. Wyniki badania przeprowadzonego przez ELSA Poland oraz Portal Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl wskazują, że 53% studentów prawa odbywających praktyki nie otrzymuje za nie ekwiwalentu pieniężnego. Spośród 2/3 studentów prawa wynagradzanych w systemie godzinowym aż w 43% przypadków otrzymywane wynagrodzenie było niższe od minimalnego. Natomiast w systemie ryczałtowym (1/3 studentów) mediana wyniosła 0–500 zł, przy czym najczęściej (31%) studenci prawa pracowali 5 dni w tygodniu.


Podobnym głosem mówi Parlament Europejski, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych czy Europejskie Forum Młodzieży.  Co więcej, niektóre państwa zaczęły wprowadzać stosowne zmiany w życie - w Portugalii w grudniu 2022 r. uchwalono ustawę, zgodnie z którą wszystkie praktyki konieczne do przyszłego wykonywania zawodu są płatne. Na Litwie trwają w tym zakresie prace legislacyjne na etapie dyskusji parlamentarnej. 


Naszymi postulatami są:

  1. ustanowienie obowiązku odpłatności praktyk przynajmniej na poziomie wynagrodzenia minimalnego – poprzez nowelizację art. 3 ustawy o praktykach absolwenckich w ten sposób, aby wprowadzić zasadę odpłatności umowy oraz wynagrodzenie co najmniej na poziomie płacy minimalnej;
  2. godziwe wynagrodzenie – poprzez odpowiednie zastosowanie przepisów o godziwym wynagrodzeniu, które powinno być proporcjonalne do ilości i czasu faktycznie wykonywanej pracy;
  3. merytoryczne zadania podczas praktyk i staży– poprzez szczegółowe uregulowanie kwestii praktyk odbywanych przez studenta w ramach studiów pod kątem zapewnienia standardowego poziomu merytorycznego. 

Jeżeli spotkała Cię sytuacja niewłaściwych praktyk lub staży, podziel się z tym, publikując post na Facebooku, Instagramie, LinkedInie lub Twitterze z hasztagiem #DobraPraktyka. Pokażmy, że głos młodych osób ma znaczenie. Tylko wspólnymi siłami możemy kreować rzeczywistość!
 

Szersze omówienie sytuacji i podsumowanie wraz z naszymi postulatami, można znaleźć w naszym stanowisku pod poniższym linkiem.

https://tiny.pl/wl2wtImage

Sponsor Strategiczny

Partner Główny

Partner Główny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Partner

Partner

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Sponsor Strategiczny

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Partner Edukacyjny

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Patron Programu Praw Człowieka

Slider
© 2024 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.