Index

Magazyn Studencki

PPK na celowniku Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r.

14 lutego 2019 r. opublikowano program działania Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) na 2019 r.

W dokumencie wskazano, że jednym z obszarów kontroli PIP w 2019 r. będzie przestrzeganie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych (PPK).
Kontrole będą koncentrowały się na następujących aspektach:

  • dopełnienie obowiązku zawierania umów o zarządzanie PPK,
  • dopełnienie obowiązku zawierania indywidualnych umów o prowadzenie PPK w imieniu pracowników i innych osób zatrudnionych, uczestniczących w PPK,
  • dopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK.

Kontrola w 2019 r. będzie dotyczyła podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób (wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.). Przypominamy, że ta grupa podmiotów będzie objęta przepisami o PPK
już z dniem 1 lipca 2019 r. i od tej daty należy liczyć ustawowe terminy na zawarcie umowy o zarządzanie i indywidualnych umów o prowadzenie PPK.

Więcej informacji znajdziecie na blogu – http://citblog.mddp.pl/ppk-na-celowniku-panstwowej-inspekcji-pracy-w-2019-r/

Sponsor Strategiczny

Partner Główny

Partner Główny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Partner

Partner

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Sponsor Strategiczny

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Partner Edukacyjny

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Patron Programu Praw Człowieka

Partner Medialny
Slider
© 2024 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.