Status członkowstwa
Osoba ubiegająca się o członkostwoCzłonek zwyczajnyCzłonek ZarząduCzłonek seniorTrener ETG


Preferowane wyżywienie
Dania mięsneDania wegetariańskie
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wynikających z uczestnictwa w Wyjeździe Szkoleniowo - Integracyjnym (kwota tutaj)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Adres:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji, p. 107
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin