Magdalena Dulemba
Prezes
president@lublin.elsa.org.pl

Magdalena Kania
Sekretarz Generalny
secgen@lublin.elsa.org.pl

Maciej Kuranc
Skarbnik
treasurer@lublin.elsa.org.pl

Iwona Tarabasz
Wiceprezes ds. Działalności Naukowej
 vpaa@lublin.elsa.org.pl

Dominika Wojarska
Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji
 vpsc@lublin.elsa.org.pl

Katarzyna Piotrowska
Wiceprezes ds. Marketingu
vpmarketing@lublin.elsa.org.pl

Dominika Pudło
Dyrektor ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich
 vpstep@lublin.elsa.org.pl

Aleksandra Półkoszek
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
 hr@lublin.elsa.org.pl

Maciej Adamczyk
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
 hr@lublin.elsa.org.pl

Oliwia Pocztarska
Dyrektor ds. Public Relations
 pr@lublin.elsa.org.pl

Aleksandra Kawecka
Dyrektor ds. Promocji i Produkcji
 pip@lublin.elsa.org.pl

Małgorzata Zawiślak
Dyrektor ds. Kontaktów Międzynarodowych
 ir@lublin.elsa.org.pl

Marcelina Sikora
Dyrektor ds. Programów Wiodących
 pw@lublin.elsa.org.pl

Patryk Sałek
Dyrektor ds. Praktyk Lokalnych
 pl@lublin.elsa.org.pl

Damian Rudnicki
Dyrektor ds. Kontaktów Zewnętrznych
 er@lublin.elsa.org.pl

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji, p. 107
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

 

Dane do faktury:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

NIP: 525-156-91-60

 

Name

Name

Job Position