Seminaria i konferencja

To sztandarowe projekty działki S&C. Co do zasady to projekty typowo merytoryczne, mające na celu poszerzanie wiedzy studentów. To spotkanie grupy ludzi, zazwyczaj fachowców w danej tematyce w celu omówienia konkretnego zagadnienia i przybliżenia go laikom. Aby urozmaicić i zwiększyć zainteresowanie nasze wydarzenia posiadają dużo mniej sformalizowaną strukturę, po to aby móc jak najwięcej czasu poświęcić na panele dyskusyjne, warsztaty, szkolenia i nieformalne dyskusje, kosztem czasu na sformalizowane sesje wykładowe.