Praktyki międzynarodowe

STEP jest największym w Polsce i na świecie międzynarodowym programem wymiany praktyk studenckich przeznaczonym dla studentów prawa i młodych prawników. Umożliwia on studentom oraz młodym prawnikom zdobycie wiedzy o systemach prawnych innych państw podczas praktyki trwającej od 2 do 72 tygodni – z reguły są to 4 tygodnie.
Każdego roku ELSA oferuje około 450 płatnych praktyk we wszystkich państwach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych i Indiach Odbywają się one w firmach prawniczych, sądach, instytucjach państwowych, na uniwersytetach oraz w działach prawnych banków. Praktykant zdobywa doświadczenie potrzebne w późniejszej pracy zawodowej, uczy się języka obcego oraz poznaje inne systemy prawne. Program STEP już od ponad 30 lat co pokazuje, że stawiamy na profesjonalizm oraz zaangażowanie. Więcej informacji na temat STEP oraz organizowanych praktyk międzynarodowych dostępne jest na stronie step.elsa.org