Praktyki krajowe i lokalne

Jednym ze statutowych celów naszego Stowarzyszenia jest zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych wśród studentów prawa. W związku z tym ELSA zajmuję się poszukiwaniem kancelarii zainteresowanych organizacją praktyk studenckich.
Organizacja praktyk polega na dostarczaniu do kancelarii (za pośrednictwem opiekuna praktyki- członka ELSA) formularzy aplikacyjnych osób zainteresowanych praktyką.
Pracodawca dokonuje wyboru kandydata, następnie opiekun praktyki przekazuje osobie, która została wybrana dane kontaktowe kancelarii w celu umówienia pierwszego spotkania z pracodawcą.
Przy kontaktach z podmiotami z branży prawniczej i okołoprawniczej stawiamy zawsze na profesjonalizm, dlatego ilość podmiotów współpracujących z nami stale wzrasta.

Działka STEP w ramach Programu Praktyk Krajowych zajmuje się organizacją:
Praktyk ogólnopolskich – organizowane są przez Zarząd Krajowy, dostępne dla studentów z całej Polski, odbywają się w urzędach centralnych, prestiżowych kancelariach oraz firmach, przede wszystkim tych, które mają siedzibę w Warszawie.
Praktyk lokalnych – organizowane są przez Grupy Lokalne u praktykodawców mających siedzibę w poszczególnych miastach, dostępne są dla studentów z całej Polski, w szczególności jednak skierowane są do studentów studiujących w określonym ośrodku akademickim,

Przy organizacji praktyk współpracują z nami:
• organizacje międzynarodowe

• urzędy państwowe i samorządowe
• sądy powszechne prokuratury,
• kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne i komornicze
• działy prawne banków oraz firm

Lista praktyk ogólnopolskich i lokalnych znajduję się na Portalu Praktyk Prawniczych www.praktykiprawnicze.pl jest to platforma dostarczająca studentom i absolwentom prawa informacji o ścieżce zawodowej, przyszłej karierze oraz gotowe rozwiązania w zakresie praktyk zawodowych i pracy etatowej. Cieszy się on dużym zainteresowaniem wśród studentów oraz prawników.