STEP

 

STEP – Student Trainee Exchange ProgrammeMiędzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich.

Co to jest STEP ?

STEP jest największym w Polsce i na świecie międzynarodowym programem wymiany praktyk studenckich przeznaczonym dla studentów prawa i młodych prawników. Umożliwia on studentom oraz młodym prawnikom zdobycie wiedzy o systemach prawnych innych państw podczas praktyki trwającej od 2 do 72- z reguły są to 4 tygodnie.

Każdego roku ELSA oferuje około 450 płatnych praktyk we wszystkich państwach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych i Indiach. Odbywają się one w firmach prawniczych, sądach, instytucjach państwowych, na uniwersytetach oraz w działach prawnych banków. Praktykant zdobywa doświadczenie potrzebne w późniejszej pracy zawodowej, uczy się języka obcego oraz poznaje inne systemy prawne. Również jest to najbardziej “praktyczna” działka ELSA. Szukamy, znajdujemy, organizujemy…

profesjonalne praktyki dla studentów prawa, na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim a nawet międzynarodowym. Co roku dajemy możliwość odbycia praktyk w najlepszych kancelariach i działach prawnych dużych firm. Pozwalamy studentom poznać zawód od podszewki. Dajemy szansę na pracę w najlepszych zespołach z wykwalifikowanymi prawnikami! My nie tracimy czasu, my działamy! Pełna oferta praktyk znajduje się na portalu praktykiprawnicze.pl

szkolenia i warsztaty w ramach Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych, na których umożliwiamy zdobycie wiedzy praktycznej, niedostępnej przeciętnemu zjadaczowi kodeksu. Spotkania prowadzone są przez przedstawicieli dużych korporacji i liczących się na rynku prawniczym kancelarii. Za udział w takich warsztatach otrzymuje się certyfikaty. Takiej wiedzy nie wyniesiesz z żadnego wykładu!

 

Jeśli masz pytania to skontaktuj się Wiceprezesem ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich – Łukaszem Adamczykiem.

 

Zapraszamy! 🙂