Academic Activities

Działalność Naukowa (Academic Activities) – Aktywność akademicka to określenie dobrze charakteryzujące sekcje AA. Posiadamy najszersze spektrum działania i dla tego nie ma tu miejsca na nudę. Osnową działania grupy jest podkreślanie edukacyjnego charakteru Stowarzyszenia, a robimy to w sposób kreatywny i przebojowy dalece odbiegający od wyobrażenia żaka studiującego książkę w zaciemnionej, majestatycznej bibliotece…

…co zatem można u nas znaleźć?

Przede wszystkim to co jest wymogiem w wielu ogłoszeniach o prace: praca w zespole, nauczysz się być częścią drużyny, poznasz role zespołowe i przekonasz się jaka jest dla Ciebie najodpowiedniejsza. Ponadto wiele umiejętności praktycznych jak planowanie, rozdzielanie zadań czy nawiązywanie kontaktów z różnymi podmiotami przy wykorzystywaniu metod autoprezentacji oraz przeróżne szkolenia. Wszystkoto w atmosferze zabawy i integracji…

… a czym się zajmujemy? Czyli kilka słów o ważniejszych projektach:

Projekty lokalne naszej sekcji:

 • PAF, czyli Prawnicza Akademia Filmowa

  Jest to projekcja filmu tematycznie powiązanego z prawem oraz dyskusja dotycząca kwestii w filmie poruszanych. Biorą w niej udział, oprócz studentów, także zaproszeni goście, reprezentujący środowiska prawnicze i akademickie oraz dziennikarze.

Projekty krajowe:

 • Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy (OKK)

  Projekt odbywa się w dwóch poziomach: lokalnym i ogólnopolskim. Konkurs polega na przygotowaniu i przedstawieniu przez uczestników mowy obrończej lub oskarżycielskiej w procesie cywilnym, karnym lub administracyjnym. Uczestnicy losują kazusy spośród przygotowanych przez profesorów prawa; następnie w lokalnych eliminacjach są oceniani przez zaproszone jury, składające się z najznamienitszych osobistości lokalnego świata prawniczego. Lokalny Konkurs Krasomówczy odbywa się co roku w marcu.

 • Dni Edukacji Prawniczej (DEP)

  W październiku przez kilka kolejnych dni organizowane są spotkania, dyskusje panelowe, prezentacje zawodów prawniczych, firm prawniczych i konsultingowych, a także odbywa się kiermasz instytucji, firm, fundacji prawniczych oraz szkół językowych.
  Udział w DEP-ie jest doskonałą okazją dokształcenia się oraz przeanalizowania różnych kierunków przyszłej kariery.