O nas

ELSA Lublin blue

„Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”

 

ELSA Poland jako cel stawia sobie rozwój edukacji prawniczej i wspieranie wzajemnego zrozumienia. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (European Law Students’ Association )jest największą, apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. ELSA obecna jest w 42 krajach Europy, działając w sieci poprzez grupy narodowe i lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (Internalional Board) z siedzibą w Brukseli. ELSA Poland jest największą organizacją studentów prawa w Polsce.

Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych. Członkowie ELSA uczestnicząc w życiu stowarzyszenia zdobywają cenne doświadczenia i nową perspektywę w spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe.

 

 

ELSA POLAND w liczbach:

10000 – liczba studentów prawa i młodych prawników

17 – liczba ośrodków akademickich

19– liczba wydziałów prawa w kraju

 

 

Swoją działalność realizujemy w następujących sekcjach:

STEP – dzięki któremu studenci mogą odbyć praktykę w wybranych przez siebie zagranicznych oraz krajowych instytucjach, bankach, firmach prawniczych.
Academic Activities – prowadzony jest program badań prawniczych oraz organizowane Konkursy naukowe. Studenci mają możliwość spotkania się z przedstawicielami różnych profesji prawniczych.
Seminars & Conferences – to program, który zajmuje się organizowaniem młodzieżowych wymian studenckich, szkoleń i kursów oraz naukowych seminariów i konferencji, a także letnich szkół prawa.

Marketing – w ramach tej sekcji nasi członkowie nawiązują kontakty z potencjalnymi podmiotami sponsorującymi naszą działalność.

 

Realizowane cele ELSA

  • Rozwój edukacji prawniczej,
  • Wspieranie wzajemnego zrozumienia,
  • Popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej wśród studentów prawa i młodych prawników,

 

Status międzynarodowy

ELSA dzięki swoim aktywnościom na polu międzynarodowym i powiązaniu z międzynarodową społecznością osiągnęła specjalny status w kilkunastu instytucjach.

W 2000 roku ELSA otrzymała status konsultanta przy Radzie Europy. Ponadto, ELSA ma status konsultanta przy wielu ciałach Narodów Zjednoczonych; w 1997 roku ELSA otrzymała Specjalny Status Konsultanta przy UN ECOSOC (Ekonomiczno Społeczna Rada Organizacji Narodów Zjednoczonych) i Status Konsultanta przy UNCITRAL (Komisji ds. handlu Międzynarodowego przy ONZ), również w roku 1994 ELSA otrzymała Status Konsultanta w kategorii C przy UNESCO (Edukacyjna, Naukowa i Kulturalna Organizacja ONZ). Dodatkowo, ELSA wypracowała porozumienie z UNHCR (Komisarzem ONZ ds. Uchodźców).

 

Grupa Lokalna ELSA Lublin

Działalność ELSA w Lublinie rozpoczęła się w roku 1989. Obecnie nasza siedziba znajduje się na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Jesteśmy dumni z faktu, że wśród członków naszej grupy lokalnej znajdują się studenci zarówno studenci prawa i administracji Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Stwarza to bardzo szerokie pole naszej działalności i obfituje gamą różnorodnych projektów o charakterze lokalnym.