Kontakt

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
Grupa Lokalna Lublin
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji, p. 107
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin