Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych

Projekt ODPP wywodzi się z Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich STEP (ang. Student Trainee Exchange Programme). Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych skierowane są do studentów i młodych absolwentów z prawa i mają na celu przedstawienie oferty praktyk i staży prawniczych oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych studentów poprzez szkolenia i prezentacje. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom studentów i młodych prawników, promując różne drogi rozwoju możliwych po ukończeniu studiów prawniczych. Do projektu ODPP zapraszani są m.in.: sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, a także pracownicy naukowi katedr prawa.

Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych stwarzają również szansę dla podmiotów oferujących staże i praktyki studenckie na bezpośrednie spotkanie ze studentami, w trakcie prelekcji i prezentacji przeprowadzanych na wydziałach w każdym z 15 miast.