Maciej Kuranc
Prezes
president@lublin.elsa.org.pl
+48 609 132 062

Mateusz Czekaj
Sekretarz Generalny
secgen@lublin.elsa.org.pl
+48 512 504 694

Natalia Pożak
Skarbnik
treasurer@lublin.elsa.org.pl
692 702 292

Aleksandra Górczyńska
Wiceprezes ds. STEP
 vpstep@lublin.elsa.org.pl
+48 790 205 902

Monika Wardawa
Wiceprezes ds. Działalności Naukowej
 vpaa@lublin.elsa.org.pl
+48 791 192 834

Agnieszka Bednarz
Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji
 vpsc@lublin.elsa.org.pl
+48 515 144 284

Klaudia Szatan
Wiceprezes ds. Marketingu
vpmarketing@lublin.elsa.org.pl
+48 500 444 740

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji, p. 107
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

 

Dane do faktury:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

NIP: 525-156-91-60